Activități parlamentare

În calitate de membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, am luat parte la ședințele de lucru desfășurate.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, am luat parte la ședințele de lucru desfășurate. 

La activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul comisiilor de specialitate din Parlamentul României, se adaugă participarea la ședințele de plen ale Camerei Deputaților și ședințele camerelor reunite.


În calitate de președinte al Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est, am participat la toate activitățile organizate și desfășurate. 

Propuneri legislative inițiate:

-         Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
-         Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
-         Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic;
-         Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România;
-         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale;
-         Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului;
-         Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line;
-         Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene.


Interpelări și întrebări:

- Întrebarea nr. 2674A/ 19.12.2017
Dreptul contribuabilului din structurile militare de a dispune asupra destinaţiei unei sume de 2% din impozit (formularul 230);

- Întrebare nr. 2675A/ 01.02.2018
Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice Excluderea funcţiilor de inginer de sistem şi inginer din cadrul funcţiilor didactice auxiliare;

- Întrebare nr. 2723A/ 01.02.2018
 Informaţii privind tranşele de plată ce sunt acordate conform Legii nr.164/2014;

- Întrebare nr. 2848A/ 12.02.2018
Accesibilitatea serviciului unic pentru apeluri de urgență 112 și a serviciului național SMS 113;

- Interpelare nr. 1106B/ 13.02.2018
Informaţii privind proiectul Codului de procedură administrativă al României.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu